OPERATORI INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Angajator: IHM Total Consult

Oferim:
• Salariul de încadrare 2400 lei
• Program de lucru într-un singur schimb
• Tichete de masă
• Bonus de productivitate
• O masă caldă/zi asigurată
• Transport decontat

Contac: 0734 006 985