Vanzatori/Vanzatoare


Angajator:  magazinul Wow 

Postul este de vanzator polivalent, programul este in 2 ture, cu doua zile libere/saptamana, prin rotatie.

Oferim: contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu +bonuri de masa

Contact: 0799 505 480


07070799 505 48099 505 48099 505 480